Vrem sa stim ca sa crestem mari - Carine Simonet, Isabelle Maroger