Lecturile scolarului, clasa a VII-a (contine itemi pentru verificarea cunostintelor)