Lecturile scolarului, clasa a VI-a (contine itemi pentru verificarea cunostintelor)