Lecturile scolarului, clasa a V-a (contine itemi pentru verificarea cunostintelor)