Lecturile scolarului, clasa a IV-a (contine itemi pentru verificarea cunostintelor)