Lecturile scolarului, clasa a II-a (contine itemi pentru verificarea cunostintelor)